รายละเอียดร้าน

Deedy OK Shop, The Selected Online shop for Modern Family

ร้านค้าที่กลั่นกรอกประสบการณ์จากการทำงานด้านข้อมูลสุขภาพ และการสัมภาษณ์ผู้คนหลากหลาย จนสามารถเข้าใจความต้องการของกลุ่มคนรักครอบครัวรุ่นใหม่ ที่ตั้งแต่สร้างครอบครัว จนถึง มีบุตรหลานตั้งแต่ 0 – 12 ปี

สินค้าที่ทาง Deedy OK Shop นำมา เป็นสินค้าที่คัดสรรแล้วว่าดี และ เหมาะ ที่จะช่วยให้ชีวิตประจำวันดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น ด้วยหลากหลายสินค้าที่เราคัดสรรมา ให้ตอบโจทย์สำหรับหลายๆ คน ตามแต่ Category !